วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การม้วนกระดาษ

ศิลปะจากกระดาษ




              ความเป็นมาของการม้วนกระดาษจากการที่ได้ศึกษามา เป็นการนำเอาองค์ประกอบทางด้านศิลปะมาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ออกมาในรูปแบบที่ออกแบบเอง

โดยการนำมาประยุกค์ใช้กับวัสดุต่างๆ ให้เกิดชิ้นงานแปลกใหม่ คือมีโครงสร้างที่เรียกว่า เส้น สี รูปทรง รูปร่าง เป็นต้น  แต่เลือกในการนำมาใช้กับงานกระดาษ

วัสดุ
1.กระดาษสีต่างๆขนาด 3 มิลิเมตร



2.กระดาษแข็งสีขาวขนาด A4 1 แผ่น



3.กาวลาเท็กซ์ กระป๋องจุ 4 oz. 1ขวด



อุปกรณ์
1.กรรไกรสำหรับตัดกระดาษ 1 ด้าม



2.ไม้บรรทัดที่มีรูเป็นวงกลมขนาดต่างๆ



3.ดินสอสำหรับร่างแบบ



4.ยางลบสำหรับลบดินสอ



5.มีดคัดเตอร์



6.ไม้เสียบลูกชิ้น สำหรับช่วยม้วนกระดาษ



7.คีมปลายแหลม สำหรับช่วยวางตำแหน่งของงาน



8.สีไม้



เทคนิคการม้วนกระดาษ
1.ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเข้ามาช่วยในการม้วนหรือใช้เข็มก็ได้  ใช้ปลายกระดาษด้านใดด้านหนึ่งมาทาบไว้กับไม้เสียบลูกชิ้น(ยังม่ต้องทากาว)




2.เมื่อม้วนกระดาษเสร็จแล้ว ให้นำไปวัดช่องใดก็ได้ตามต้องการ





 3.เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้ว ให้ทากาวที่ปลายกระดาษได้เลย




4. ถ้าไม่ต้องการเป็นวงกลมเรียบๆ สามารถทำเป็นกลีบดอกก็ได้ โดยใช้มือค่อยบีบให้ขึ้นรูป ดังภาพ


(เทคนิคการม้วนกระดาษสามารถนำไปดัดแปลงได้หลายรูปแบบ แล้วแต่การสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล)


วิธีทำ
1.นำกระดาษ A4 มาพับครึ่งแล้วร่างแบบลง ลงสีเพื่อช่วยในความสะดวกในการลงรายละเอียดของชิ้น






2.เริ่มม้วนกระดาษตามรูปแบบต่างๆที่เราได้ร่างไว้ ตามแบบ





3.ม้วนกระดาษตามทรงที่ต้องการตามแบบ แล้ววางให้ได้ตำแหน่งที่ร่างไว้ในแบบ



4.เมื่อวางตำแหน่งที่ได้ให้เริ่มทากาวแล้วติดกระดาษที่ม้วนลงในกระดาษแข็งสีขาวโดยใช้คีมปลายแหลมในการติด(เพื่อไม่ให้ชิ้นงานเลอะเทอะ)






ตัวอย่าง การ์ดวันแม่








ตัวอย่าง การ์ดเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ



2 ความคิดเห็น:

 

Blogger news

Blogroll

About